Reklamforskning faller platt?

20 11 2008

Den vanligtvis ganska fromme Mattias Åkerberg är irriterad. Och det med rätta. Objektet för irritationen är en rapport, Reklamen är livsviktig, om reklam från Göteborgs universitet som verkar ha lite för många stora hål för att få kallas just ”vetenskaplig”. Åkerberg menar t o m att den kan vara skadlig för reklambranschen. Han undrar också varför inget duktigt granskande branschmedium har satt tänderna i rapporten. Och det är vi väl fler som undrar…  

Jag har själv varit delaktig i projektet och tycker att det finns fog för kritiken. Vid de första mötena med forskarna blev stämningen t ex ganska hätsk när det medverkande byråfolket insåg hur dålig koll forskarlaget hade på reklam i största allmänhet och hur hantverket fungerar i synnerhet. Någon lär ha lämnat gruppen i protest. Projektet kunde klart ha börjat bättre.

Samtidigt känner jag att det finns en förklaring till forskarnas bristande insikt. De kan inte på teoretisk väg läsa sig till hur reklam fungerar, utan det måste prövas i teorin. På den punkten har vi inom branschen varit dåliga på att släppa in de undrande. Vi har likt en Garbo skyggat för kamerorna och inte varit speciellt behjälpliga när vetenskapen frågat. Så länge vi spelar allan och är allmänt svåråtkomliga binder vi ris åt egen rygg. Det är bara vi själva som förlorar på att felaktiga fakta går i tryck, och när väl tåget gått hjälper det inte hur mycket vi än må lipa. Rapporten väger tyngre är vårt ord.

Naturligtvis tänker jag inte försvara en rapport som innehåller massa trams och trivialiteter. Uppenbarligen finns en hel del brister och på många punkter har innehållet inte hanterats speciellt vetenskapligt. Och man har definitivt inte uttryckt sig som en kritisk och objektiv forskare bör göra. Men det blir förmodligen bättre nästa gång. Då gäller det inte bara att forskarna agerar rätt utan även att vi förser dem med korrekt underlag och släpper in dem så att de förstår hur vår maskin funkar. För det måste bli en nästa gång. Annars blir feltrycket facit.

Annonser